Parduotuvės taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS (TAISYKLĖS) flowyy.lt ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

 1. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis arba Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB Gėlės plius, įmonės kodas 304751474, PVM kodas LT100011426315, adresas Elbingo g. 10-8, LT-06285, Vilnius, telefonas +370 62117614, elektroninis paštas info@flowyy.lt.) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų (toliau – prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu flowyy.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikoma Sutartis, kuri įsigalioja užsakymo pateikimo metu.
  1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.
  1.4. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
  1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
  1.7. Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos prekės – gėlės, gėlių puokštės, kompozicijos su gėlėmis ir kiti gaminiai su gėlėmis (toliau – gėlių kompozicijos) yra prekės pavyzdžiai, pagaminti iš įvairių gėlių (skintų, stabilizuotų, džiovintų, dirbtinių ir pan.), augalų, dekoravimo, įpakavimo medžiagų.

 2. Asmens duomenų apsauga.

  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
  2.1.1. užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  2.1.2. nesiregistruodamas el. parduotuvėje.
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo ir prekių gavėjo asmens duomenis.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip prieš (5) penkias darbo dienas iki prekės pristatymo ar perdavimo kurjeriams dienos.
  3.3. Pirkėjui atsisakius sutarties 3.2. punkte nustatyta tvarka, sumokėti už užsakymą pinigai bus grąžinti pirkėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų, atskaičiavus perlaidų mokesčius.
  3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą.
  3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti galiojančių teisės aktų.

 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  4.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu kai Pirkėjas užsakė prekių pristatymą.
  4.5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti prekes Pirkėjui atvykus į Pardavėjo nurodytą pardavimo vietą, kai Pirkėjas neužsakė prekių pristatymo.
  4.6. Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytam gavėjui tik apmokėjus sutartą prekių kainą.
  4.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių ar žaliavų atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 5. Prekių užsakymas, gamyba, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

   

  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, išskyrus ribojimus, taikomus alkoholinių gėrimų užsakymams (žr. Taisyklių 9 punktą).
  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti “, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
  5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  5.4.1. Pinigų pervedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą Pirkėjui patogiausiu būdu: savarankiškai prisijungęs prie savo banko internetinės bankininkystės sistemos ir atlikęs pervedimą, pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą arba nuvykęs į pasirinktą banko skyrių ir atlikęs pervedimą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.
  5.4.2. naudodamas Paysera.lt (Mokėjimai.lt) – Bankai, mokėjimo kortelės Visa, MasterCard, Maestro taip pat Maxima kasos, RKiosk ir kt.
  5.4.3. mokėjimo kortele naudodamas PayPal ar PayPal Braintree mokėjimų sistemą.
  5.4.4. Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele kai atsiskaitymas vyksta Pardavėjo prekybos vietoje.
  5.5. Pirkėjas užsakęs prekes su pristatymu įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (išskyrus apmokėjimas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele Pardavėjo parduotuvėje), nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

 6. Prekių pristatymas.

  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir gavėjo duomenis. Pardavėjas gali paprašyti papildomos informacijos reikalingos pristatymui – viešbučio kambario numerio, gydymo įstaigos palatos numerio, biuro patalpos numerio ir pan.
  6.2. Pardavėjo atstovai prekes pristato tik Vilniuje ir Vilniaus priemiestyje darbo dienomis nuo 9 iki 20 val. ir nuo 10 iki 20 val. šeštadieniais, taip pat per šias šventes – Šv.Valentino, Kovo 8, Motinos dieną. Anksčiausia prekės pristatymo diena yra kita diena po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo. Šalys gali susitarti dėl pristatymo tą pačią dieną, sekmadienį, nedarbo ar švenčių dienomis.
  6.3. Pirkėjo nurodytas prekių pristatymo dienos laikas (pvz. 18 – 20 val.) yra orientacinis ir gali skirtis nuo faktinio, bet kuriuo atveju Pardavėjas stengsis pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu laiku.
  6.4. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekė yra perduota gavėjui arba jam nesant ar negalint patekti pas gavėją – gavėjo artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir pan.
  6.5. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
  6.6. Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
  6.7. Pardavėjui nepavykus perduoti prekės gavėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar gavėjui atsisakius priimti prekę, prekė bus saugoma pas Pardavėją. Gėlių, gėlių kompozicijų saugojimo terminas yra 1 (viena) diena, kitų prekių 7 (septynios) dienos. Per šį terminą Pardavėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo pardavimo vietoje. Po šio termino Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.

 7. Prekių kokybės garantija.

  7.1. Gėlėms, gėlių kompozicijoms teikiame 12 valandų garantiją dėl kokybės po pristatymo, jeigu jų laikymo sąlygos atitinka šiuos reikalavimus – skintos gėlės yra įmerktos į vandenį; aplinkos temperatūra nuo 15 iki 25 C; nėra tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų; stabilizuotos gėlės ir augalai negali būtų įmerkti į vandenį ar laistomi; negalima lankstyti, spausti ir traiškyti gėlių žiedlapių, žiedų, lapų ir žalumos; gėlių ir žalumos negalima išimti iš kompozicijos. Kitoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
  7.2. Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakytos gėlės, gėlių kompozicijos bus identiškos parodytai nuotraukoje. Kiekviena Pardavėjo padaryta gėlių kompozicija yra unikali, todėl ji gali skirtis savo spalvingumu, formomis, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis. Pardavėjas stengiasi, kad gėlių kompozicija maksimaliai atitiktų pavaizduotą pavyzdį ir turi teisę pakeisti puokštės ar kompozicijos sudėtį išlaikant jos piniginę vertę ir spalvingumą bei formas.
  7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

 8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  8.1. Gėlės, gėlių kompozicijos gali būti sugrąžintos Pardavėjui per 12 valandų nuo pristatymo, jeigu Pirkėjas turi pretenziją dėl kokybės. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos. Kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
  8.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) (išskyrus gėles, gėlių kompozicijas), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti Pardavėjui, darbo dienomis nuo 10.00 iki 19.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos.
  8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę (išskyrus gėles, gėlių kompozicijas), Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama visa už prekes sumokėta kaina.
  8.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami pirkėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

 9. Alkoholiniai gėrimai ir jų užsakymas.

  9.1. Alkoholiniai gėrimai Pirkėjui ar jo nurodytam gavėjui gali būti pristatomi tik pirmadieniais – šeštadieniais nuo 10 val. iki 20 val. ir sekmadieniais nuo 10 val. iki 15 val.,  išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi.
  9.2. Alkoholinius gėrimus, kurie yra aprašyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir jis yra blaivus.
  9.3. Alkoholinių gėrimų Pirkėjas ar gavėjas privalo pateikti asmens dokumentą, liudijantį jo amžių. Tuo atveju jeigu atsisakoma pateikti asmens dokumentą arba asmuo yra jaunesnis nei 20 metų amžiaus, alkoholiniai gėrimai jam neperduodami, tačiau užsakymas laikomas įvykdytu ir pinigai Pirkėjui negrąžinami.
  9.4. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams.
  9.5. Alkoholiniai gėrimai yra pristatomi Pirkėjo nurodytam gavėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklėmis.
  9.6. Alkoholinių gėrimų užsakymai Vilniuje ir Vilniaus priemiestyje pristatomi tą pačią arba sekančią dieną įstatymų nustatytu leistinu prekybos alkoholiniais gėrimais laiku.

 10. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

  10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  10.2. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
  10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  10.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  10.6. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo žinutės, siunčiamos atviruke, kartu su gėlėmis ar gėlių kompozicija, turinį.
  10.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 11. Rinkodara ir informacija.

  11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
  11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir kontaktais.
  11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais arba Pardavėjo el. pašto adresais.
  11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 12. Ginčų sprendimas.

  12.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją, informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@flowyy.lt.
  12.2. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 13. Baigiamosios nuostatos.

  13.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis geros praktikos principais ir teisės aktais.
  13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.