Privatumo politika

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname ypač skaidrų ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Gėlės plius“, juridinio asmens kodas 304751474, adresas Elbingo g. 10-8, LT-06285, Vilnius, telefonas +370 62117614, elektroninis paštas info@flowyy.lt.

 

 1.  KOKIAS PRINCIPAIS REMIANTIS TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

 

1.1.     Įsigaliojus naujajam reguliavimui mes laikomės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 1.      KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ NERENKAME IR NETVARKOME?

   

2.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

 

 1.  KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME? 

 

3.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje:

 

 • Užsakovo ar jo atstovo vardą;
 • Užsakovo ar jo atstovo pavardę;
 • Užsakovo ar jo atstovo adresą;
 • Užsakovo ar jo atstovo telefono numerį;
 • Užsakovo ar jo atstovo elektroninio pašto adresą;
 • Prekių gavėjo ar jo atstovo vardą;
 • Prekių gavėjo ar jo atstovo pavardę;
 • Prekių gavėjo ar jo atstovo adresą;
 • Prekių gavėjo ar jo atstovo telefono numerį.

 

3.2.1.    Pateikti prekių gavėjo duomenis prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes pristatytumem prekių gavėjui.

 

3.3.    Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai:
3.3.1.   Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus;
3.3.2.  Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją apie: lytį; gimimo datą, vardo dienos ar kitos asmeninės užsakovo ar prekių gavėjo šventės datą; asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės ir banko sąskaitos duomenis.

 

3.4.     Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 

 • Pirkimų istoriją;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • IP adresą;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Banko kortelės ir banko sąskaitos duomenis;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus;
 • Trečiųjų asmenų (prekių gavėjų) pagrindinę informaciją.

 

3.5.   Pateikdami mums trečiųjų asmenų (prekių gavėjų), informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

 

 1.  KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

   

4.1.    Asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
4.2.    Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.2.1.    Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • IP adresą.

 

4.2.2.    Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.

4.3.        Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.3.1.    Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

 • Vardą;
 • Pavardę
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis nurodytus 3.2. punkte;
 • IP adresą.

 

4.3.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
4.3.3.   Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4.4.    Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.4.1.    Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

 • Pirkimų istoriją;
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Atsiliepimus apie jūsų pirktas prekes;
 • Apklausų metu pateiktus atsakymus;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

 

4.5.    Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
4.5.1.    Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

 • Vardą;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Pristatymo adresą;
 • Pristatymo būdų istoriją.

 

4.5.2.    Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu.

4.6.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
4.6.1.    Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

 

 1.  AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?

   

5.1.    Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1.    Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis, todėl tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
5.1.2.    Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
5.1.3.    Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
5.1.4.    Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
5.1.5.    Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.

 

 1. AR GALIU NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

 

6.1.    Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

 

 1.  KAM PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS? 

 

7.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.  Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
7.1.1.    Kurjerių paslaugas teikiantiems asmenims, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
7.1.2    Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai;
7.1.3.   Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;

7.1.4.             Teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

7.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
7.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
7.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

 1.  KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

 

8.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 

 1.      KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS?

 

9.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais: atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu arba atvykdami į mūsų prekybos vietas.

 

 1.  KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI ASMENS DUOMENIS?

 

10.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
10.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;
10.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;
10.1.3.   Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

 

 1.  AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE ASMENS DUOMENIS?

 

11.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų rašytinį prašymą.

11.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
11.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
11.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
11.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
11.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
11.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

11.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
11.3.1.    Savo asmeninėje paskyroje;
11.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;
11.3.3.     Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

 

 1.  AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS IR KAIP TAI PADARYTI?

 

12.1.    Jūs turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
12.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;
12.1.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
12.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

12.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
12.2.1.    Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę paskyrą;
12.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;
12.2.3.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

 

 1.  AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

 

13.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
13.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje nuimdami pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu;
13.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu.

 

 1.  KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

 

14.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
14.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
14.2.1.    Per savo asmeninę paskyrą;
14.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;
14.2.3.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

 

 1. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

   

15.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
15.1.2.    Per savo asmeninę paskyrą;
15.1.3.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;
15.1.4.     Atvykdami į mūsų prekybos vietas.
15.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio jis yra teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti kito Jūsų prašymo.
15.3.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.